DESPRE PARC DESPRE OLTENIA DE SUB MUNTE TRASEE CICLOTURISM TRASEE MOUNTAIN BIKE HARTA TRASEELOR INFORMATII UTILE CONTACT      

Oltenia de sub Munte


Oltenia de sub Munte este o zonă care se distinge printr-o foarte mare varietate și denistate de obiective turistice și cultural-istorice presărate printre dealurile și piscurile, pe văile, depresiunile și culmile de la poalele sudice ale Carpaților Meridionali, de la Olt spre Dunăre.
Ne referim aici doar la partea vâlceană a acestei regiuni, situată pe teritoriul localităților Vaideeni, Horezu, Costești, Bărbătești, Stoenești și Băile Olănești, așezate la poalele Munților Căpățânii și având în mijloc insula calcaroasă a Masivului Buila-Vânturarița.
Zona este caracterizată de un relief predominat de dealuri și munți cu păduri și pajiști alpine străbătute de la nord spre sud de râurile care adună spre Olt apele din Munții Căpățânii.
Atracțiile naturale ale zonei sunt concentrate în special în Parcul Național Buila-Vânturariţa, unde se întâlnesc chei, peșteri, peisaje carstice, habitate și specii protejate. Lângă parcul național mai există o rezervație geologică foarte interesantă - Rezervația Naturală Muzeul Trovanților Costești și alte două rezervații natural: Rezervaţia Naturală Mlaştina Mosoroasa și Rezervația Naturală Radița-Mânzu de pe teritoriul Băilor Olăneşti.
Pe lângă aceste arii naturale protejate, în zonă vizitatorul se poate bucura de natura la tot pasul, în zone precum Cheile Cernei, creasta Munților Căpățânii, văile râurilor Cerna, Marița, Izvorul Rece, Luncavăț, Urșani, Râmești, Bisticioara, Bistrița, Costești, Otăsău, Cheia, Olănești.
Pe lângă minunățiile naturii, Oltenia de sub Munte este una dintre cele mai bogate zone în obiective culturale, în special biserici, schituri și mănăstiri. Aici se află manastirea Hurezi, inscrisă pe lista obiectivelor patrimoniului mondial Unesco
.
În parcul național, la limita sudică a acestuia se află mănăstirile Bistrița și Arnota, schiturile Pătrunsa și Pahomie, cele doua biserici rupestre din Peștera Liliecilor, bisericile fostelor schituri Păpușa și 44 Izvoare.
În imediata apropiere, în satele de la poalele muntelui, se află alte zeci de monumente istorice și de artă.
La poalele Masivului Buila-Vânturariţa sunt câteva localităţi străvechi: Comuna Vaideeni, Oraşul Horezu, Comuna Costeşti (satele Costeşti, Bistriţa, Pietreni şi Văratici), Comuna Bărbăteşti (satele Bărbăteşti, Bodeşti, Negruleşti şi Bârzeşti), Comuna Stoeneşti, Oraşul Băile Olăneşti (satele Cheia, Tisa, Comanca, Gurguiata).
Prezenţa omului în aşezările de pe văile râurilor este foarte veche. Vestigiile neolitice descoperite în peşteri şi în preajma primelor vetre ale satelor atestă locuirea acestor meleaguri ferite de calamităţi din cele mai vechi timpuri. În Costeşti a fost descoperită cultura Ferigile, din a doua epocă a fierului. Doi fraţi, Bărbat şi fratele său Litovoi, au fost conducători ai primelor organizaţii de tip feudal din Ţara Românească (sec. XIII). Urmaşii lui Bărbat se spune că ar fi întemeiat Bărbăteştiul.


În zona montană și subcarpatică a Olteniei, ocupațiile principale au fost și sunt legate de utilizarea resurseor disponibile. Oieritul a fost și este o ocupație importantă de care se leagă o mulțime de obiceiuri, tradiții și creații locale, de la mândrele covoare oltenești la brânzeturile gustoase, de la obiceiurile legate de transhumanță la produsele specifice stânilor.
În fiecare primăvară turmele urcă spre crestele Căpățânilor, iar activitatea se reia în sens invers în fiecare toamnă când se coboară din munți pentru iernat. Specificul zonei ,tradiţiile, obiceiurile şi meşteşugurile sunt strâns legate de principalele ocupaţii ale localnicilor: păstoritul, prelucrarea lemnui şi a pietrei, pomicultura, apicultura. Zona este vestită pentru olărit (ceramica de Horezu), covoare olteneşti, obiecte artizanale din lemn, meşteri dulgheri si tâmplari, portul şi tradiţiile pastoreşti, produsele tradiţionale locale: fructe, ţuică, brânzeturi, miere şi alte produse derivate din acestea. Arhitectura specifică zonei este bazată pe prelucrarea lemnului şi a pietrei, cele mai la îndemână materiale în zona Olteniei de sub Munte. Casele construite aici sunt cu pridvor (prispă) în faţă, sub care de obicei se află beciul. Temelia este construită din piatră zidită cu mortar, pereţii sunt construiţi din bârne din lemn tencuite, acoperişurile sunt acoperite cu şindrilă (şiţă). Magaziile (căsoaie) şi adăposturile pentru animale (grajduri, fânare) sunt construite tot din lemn. Zona este extreme de propice petrecerii active a timpului liber în natură. Printre activitățile care se pot desfățura în condiții optime se numără drumeția, cățărarea pe stâncă, mountainbikul și schiul de tură.


Arhitectura specifică zonei este bazată pe prelucrarea lemnului şi a pietrei, cele mai la îndemână materiale în zona Olteniei de sub Munte. Casele construite aici sunt cu pridvor (prispă) în faţă, sub care de obicei se află beciul. Temelia este construită din piatră zidită cu mortar, pereţii sunt construiţi din bârne din lemn tencuite, acoperişurile sunt acoperite cu şindrilă (şiţă). Magaziile (căsoaie) şi adăposturile pentru animale (grajduri, fânare) sunt construite tot din lemn. Zona este extreme de propice petrecerii active a timpului liber în natură. Printre activitățile care se pot desfățura în condiții optime se numără drumeția, cățărarea pe stâncă, mountainbikul și schiul de tură.
Prin caracterul său alpin, prin relieful carstic cu forme specifice, Masivul Buila-Vânturariţa prezintă condiţii deosebite practicării catararii pe stanca in mai multe zone cu peste o suta de trasee amenajate, de diferite dificultati. Cele mai cunoascute zone sunt cele ale peretilor din amontele Cheilor Cheii (Claia Stramba, Stogsoare, Santinela Cheii) si Cheile Folea, dar exista trasee amenajate mai vechi sau mai noi si in zlte zone: Cheile Bistritei, Cheile Costesti, Arnota).
Toate acestea împreună cu protecția oferită de statutul de parc național și rezervație ale principalelor atracții naturale, cu protejarea și promovarea patrimoniului material și immaterial al zonei, cu infrastructura turistică specifică (trasee tematice, trasee turistice, refugii, spații de campare, puncte de informare și altele) fac din parc și zona Olteniei de sub Munte o destinație ecoturistică extrem de atrăgătoare.

javascript carousel

 


www.kogayon.rowww.buila.ro


www.trovanti.ro


www.oltenia-biking.ro


www.repf.ro
Pagina realizata de catre:
Asociatia Kogayon in parteneriat cu Administratia Parcului National Buila-Vanturarita, in cadul proiectului “Oltenia de sub Munte – zona ecoturistica”, finantat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania. Materialul exprima exclusiv opinia autorului, Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania neputand fi facuti in nici un fel raspunzatori de felul in care se folosesc informatiile cuprinse in acesta.
2014 Toate drepturile rezervate.