DESPRE PARC DESPRE OLTENIA DE SUB MUNTE TRASEE CICLOTURISM TRASEE MOUNTAIN BIKE HARTA TRASEELOR INFORMATII UTILE CONTACT      

Traseul 8 – Buila


Satul Pietreni – Valea Morii – Scărișara – Muntele Cacova (1525 m) – La Troiță – Poiana de Piatră – Piscul cu Brazi – Curmătura Comarnice – Cabana Cheia – Curmătura Stogșoare – Canton Codric – Valea Cheia – Schitul Pahomie – Valea Otăsăului – Satul Bărbătești – Satul Pietreni

Lungime
Panta medie
Panta maxima
Altitudine traseu
Amplitudine (Alt. max. - Alt. min.)
Diferenta totala de nivel
Intrare traseu
Maxima
Minima
Pozitiva
Negativa
48,2 km
5,3%
18%
500 m
1586 m
497 m
1089 m
2979 m
3477 m

Descarca trackul gps al traseului aici:

Vizualizeaza/descarca harta traseelor aici:

Locuri de adăpost : Refugiul Scărişoara, Stânele Cacova, Refugiul La Troiţă, Refugiul Piscul cu Brazi, Cabana Cheia, Schitul Pahomie, Schitul Pătrunsa,
Puncte de alimentare cu apă : Refugiul Scărişoara, Stânele Cacova, La Troiţă, Izvoarele din Dosul Builei, Poiana Comarnice, Cabana Cheia, Schitul Pahomie, Schitul Pătrunsa
Acest traseu este un circuit al Parcului Național Buila-Vânturariţa. Pornește din satul Pietreni, urcă în parc în Muntele Cacova, la începutul crestei, o traversează și ocolește pe versantul nord-vestic, coboară la Cabana Cheia, traversează din nou creasta înspre sud, coboară pe valea Chiea și închide circuitul parcurgând versanții sud-estici ai crestei (Pahomie-Pătrunsa), și valea Otăsăului.
Traseul se suprapune integral cu traseele de trekking nr. 5 (Pietreni - cabana Cheia) și 13 (cabana Cheia - cantonul Codric) din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, marcate cu triunghi roșu, respectiv cruce galbenă și cu porțiuni din traseele de trekking nr. 12 (cantonul Codric – gura Izvorului Frumos, triunghi albastru) și nr. 8 (gura Izvorului Frumos – Bărbătești, cruce roșie) .
Descriere:
Punctul de pornire îl constituie Satul Pietreni, mai exact intersecţia cu drumul către Satul Bărbăteşti. Se porneşte pe drumul dinspre nord, şi după 100 m se ajunge la o intersecţie de drumuri şi trasee. Traseul nostru intră pe drumul forestier din dreapta, pe Valea Morii (Pârâul Sec) şi după 300 m se ajunge la o barieră şi intrarea în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa. Iniţial drumul urmează firul văii, apoi urcă pe versantul sudic al văii prin două serpentine largi, trece apoi pe versantul vestic prin traversarea văii în partea superioară a acesteia şi ajunge într-o culme, unde întâlnim limita parcului şi traseul de trekking nr. 6, marcat cu punct galben. Se părăsește traseul turistic ce urcă în 5 minute în poiana Scărișoara și se continuă pe drumul forestier. Acesta merge la început prin pădure, apoi iese într-o zonă cu lăstăriș și pădure tânără, apoi în golul alpin din Muntele Cacova. Aici drumul cotește în stânga și urcă la stâna din Muntele Cacova, unde reîntâlnește traseul și marcajul turistic.
De la stână urcăm pe potecă spre nord până în creastă. Urmăm creasta pe o porţiune scurtă și coborâm pe versantul nord-vestic. Se coboară în pădure până la baza abruptului, de unde poteca mai largă continuă să înainteze înspre nord-est pe sub abrupturile munţilor Cacova şi Piatra, în general pe curbă de nivel. Se trece de o intersecţie, de unde coboară în stânga spre Valea Costeşti traseul turistic marcat cu punct galben și se ajunge punctul numit La Troiţă, sub Curmătura Builei. Aici se află un mic refugiu și un izvor.
Traseul continuă pe aceeaşi direcţie înspre nord-est, având în stânga păduri tinere de amestec, iar în dreapta stâncăriile munţilor Buila şi Ştevioara. În Se ajunge într-o rarişte, de unde se vede în stânga stâna părăsită din Dosul Builei. De aici poteca începe să urce mai accentuat printre stânci prăbuşite până în Poiana de Piatră (1610 m), un loc deosebit de pitoresc, de unde ni se deschide o privelişte deosebită spre abruptul înjnepenit. Traversăm poiană şi intrăm în pădurea de molid, trecem câteva vâlcele şi ieşim într-o altă poiană, mai mică şi mult mai abruptă decât Poiana de Piatră, numită Poiana Faţa Piscului sau Poiana Frumoasă (1530 m). O traversăm şi din nou prin pădurea de molid ajungem în a treia poiana: Piscul cu Brazi, în partea superioară a căreia se află și refugiul omonim. Din poiană intrăm iarăşi în pădure, traversăm o vale mai mare, unde se află şi un izvor care nu seacă, apoi după un urcuş lejer ajungem în Curmătura Comarnice (1525 m) într-o poieniţă. Aici ne intersectăm cu traseul marcat cu bandă albastră, care urcă de la Cabana Cheia (pe unde urmează să coboare şi traseul nostru) spre creasta principală a Munţilor Căpăţânii. Din poieniţă coborâm înspre est pe o potecă printre molizi şi ajungem în Poiana Comarnice. Aici se află o nouă intersecţie, de unde începe traseul marcat cu punct galben, care urcă în creastă în Curmătura Oale şi coboară la Schitul Pahomie.
Din poiană coborâm mai întâi pe potecă și apoi pe fost drum de tractor la Cabana Cheia. Poteca merge mai întâi înspre nord prin pădurea de molizi, coborând uşor, pentru ca apoi să-şi schimbe direcţia înspre est pe versantul sudic al Văii Comarnice. Ajungem într-un platou împădurit cu molizi, coborâm în continuare spre est, trecem prin stânga unei poieni - Poiana „Cu Bulbuce” (1320 m), aflată într-o zonă depresionară şi intrăm pe vechiul drum de tractor. De aici singura dificultate o constituie vegetaţia arbustivă abundentă care se află pe drum. Coborâm pe serpentinele drumului (8 curbe la dreapta) până la pârâu, de unde poteca îl urmează pe acesta coborând uşor până la cabană.
De la cabană pornim înspre nord pe lungul din lungul râului Cheia, 1,5 km, traversăm râul și ne întoarcem spre sud, pentru ca după 2 km de urcare sa traversăm creasta prin tunel. În partea dinspre sud a tunelului este amenajat un spaţiu de campare. De la tunel coborâm pe drumul forestier și după o serpentină largă de 3 km ajungem în Șaua la Lac, interesecție cu traseele turistice care coboară spre Olănești și urcă spre Munții Căpățânii. Un pic mai jos este și un izvor. După alte două serpentine, cumulând 2,5 km coborâm la podul de la ieșirea râului chia din chei. De aici traseul coboară pe drumul forestier de e valea Cheia. După 500 m întâlnim în dreapta drumul care urcă (100 m) la cantonul Codric, și după alții 200 m intersecția cu traeul turistic marcat cu triunghi albastru care vine din Satul Cheia și merge la cabana Cheia pe Brâna Caprelor. De aici coborâm 4 km până la interecția cu drumul care urcă la schitul Pahomie, pe care-l urmăm în urcare 3 km până la schit. De aici drumul forestier continuă alți 4 km, la început în urcare, apoi mai mult pe curbă de nivel. Drumul este foarte bun până la o troiță, d eunde se transform mai întâi în drum de tractor, pentru ca apoi, de la ieșirea în poienile de la Pătrunsa și până la schit să continuăm pe potecă îngustă.
De la schit traseul coboară mai întâi domol, apoi abrupt, pe poteca marcată cu cruce roșie până în valea Otăsăului. De aici urmăm 3 km drumul forestier din lungul Otăsăului. Intrăm în satul Bărbătești, unde întâlnim și asfalt. Coborâm și traversăm partea din nord a acestui până la intersecția cu drumul care merge în satul Pietreni. Urcăm 2,1 km pe drum asfaltat cu antă de până la 10%, apoi o scurtă porțiune (300 m) pietruită până în vârful pantei, de unde nu mai avem decât de coborât 2,3 km până în Pietreni, dintre care ultii 0,6 asfaltați.

Galerie foto

javascript carousel

 


www.kogayon.rowww.buila.ro


www.trovanti.ro


www.oltenia-biking.ro


www.repf.ro
Pagina realizata de catre:
Asociatia Kogayon in parteneriat cu Administratia Parcului National Buila-Vanturarita, in cadul proiectului “Oltenia de sub Munte – zona ecoturistica”, finantat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania. Materialul exprima exclusiv opinia autorului, Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania neputand fi facuti in nici un fel raspunzatori de felul in care se folosesc informatiile cuprinse in acesta.
2014 Toate drepturile rezervate.